Bærekraft / Vår kjemikaliebruk


Vår kjemikaliebrukVi bruker trygge kjemikalier hvor nytte er nøye vurdert opp mot eventuelle negative miljøeffekter. Det er strenge regler for bruk av kjemikalier, både fra EU og norske myndigheter. Men vi strekker oss lenger i Scanox. Vi skal til enhver tid bruke kjemikalier hensiktsmessig og har derfor grundige prosesser for å vurdere ny kunnskap om eventuelle negative effekter. Når vi utvikler nye malinger, har vi utførlige og lange prosesser der vi tester både i eget laboratorium og utendørstester i utfordrende klimatiske miljøer. Vi oppfordrer dessuten til at andre tester våre malinger og ønsker tilbakemeldinger. Vi tester naturligvis om den ønskede positive effekten oppnås ved malingen, men vi overvåker også eventuelle negative effekter og gjør korrigeringer.


Vi bruker trygge kjemikalier

Alle våre malinger, beiser, lakker og oljer, både de som er helt nye og de som har vært på markedet i mange år, blir nøye vurdert og korrigert.

Vi har noen enkle regler innen bærekraft. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Les mer om sirkulær økonomi her: miljodirektoratet.no

Vi er opptatt av miljøet og veldig mange av våre malinger har godkjent Miljømerket Svanen. Vi har også EPD som viser miljøpåvirkningen ved å produsere malingen. Se EPD-er her.

Les mer om bærekraft

Tilbake til bærekraft-siden