Bærekraft / Slik behandler du brukte malingsspann


Slik behandler du brukte malingsspannNår jobben er gjort og resultatene kan beundres, vil vi gjerne at du hjelper oss med å resirkulere tomme malingsspann. Hvis det er igjen rester i spannene oppfordrer vi til å gi det bort eller bruke det på andre prosjekter. Hvis det ikke er aktuelt, håper vi det blir levert på nærmeste gjenvinningsstasjon.


Tomme, tørre plastspann uten hank kan leveres sammen med annet plastavfall.

Tomme, tørre metallspann kan leveres sammen med annet metallavfall til din nærmeste gjenvinningsstasjon.

La oss vise deg enkle steg for plast- eller metallspann.Resirkulering av plastspann

1. Tøm rester fra brukte malingspann over i ett, slik at du får tomme spann. Bruk en brukt pensel til å dra ut så mye som mulig. La de tomme malingsspannene stå og tørke helt.


2. Riv av metallhanken og legg metallet sammen med annet metallemballasje.

  • I noen kommuner har hver husholdning sin egen beholder for metallemballasje. I andre kommuner skal metall leveres på nærmeste avfallsmottak.

3. Tomme og tørre plastspann stables og leveres sammen med annet plastavfall.


  • Hvordan vet du om spannet kan regnet som «tomt og tørt»? Hvis du hadde turt å frakte spannet uten lokk i bilen din – ja, da er det gjerne tomt og tørt. En annen god sjekk er om det er hardt når du tar hånda ned i spannet.

  • I noen kommuner skal plast samles i store sekker og hentes ved bolig. I andre kommuner skal plast leveres på nærmeste mottak.

4. Spann med våt maling og eventuelt vaskevann må leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.
Resirkulering av metallspann

Våre metallspann er monomateriale, dvs. at både hank og selve boksen er av samme materiale. Metall kan gjenvinnes utallige ganger. Derfor ønsker vi å oppfordre til at alle brukte spann blir sendt til gjenvinning.


1. Tøm rester fra brukte malingspann over i ett. Bruk en gammel pensel til å fjerne de siste malingsrestene. La de tomme malingsspannet stå og tørke.


2. Tomme og tørre metallspann leveres sammen med annet metall.

  • Hvordan vet du om spannet kan regnet som «tomt og tørt»? Hvis du hadde turt å frakte spannet uten lokk i bilen din – ja, da er det tomt og tørt.
  • Metall leveres på nærmeste avfallsmottak.
3. Spann med våt maling må leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.


Oppsummering

 • Brukte og tørre pensler kan kastes i restavfall.
 • Tomme og tørre plastspann uten hank leveres sammen med plastavfall. Metallhanken kan leveres samme med metallemballasje.
 • Tomme og tørre metallspann leveres sammen med metallavfall på avfallsmottak.
 • Spann med våt maling og eventuelt vaskevann leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Les mer om bærekraft

Tilbake til bærekraft-siden