Bærekraft / Slik rengjør du brukte malingsverktøy når du har brukt vannbasert maling


Slik rengjør du brukte malingsverktøy når du har brukt vannbasert malingVi er opptatt av å ta hensyn til miljøet. Tørr maling er trygg for naturen. Flytende maling ønsker vi ikke skal slippe ut i avløp og naturen. Vi anbefaler derfor at du behandler brukte malingsverktøy etter vannbasert maling og beis med denne enkle metoden:


Underveis i malingsprosjektet

Pensler og ruller kan godt ligge en dag eller kanskje tre underveis i malingsprosjektet. Pakk det godt inn i tynn plast slik at det ikke kommer luft til. Det er luft som får malingen til å tørke og danne en fast film. Malingen på plastposen må tørke helt før det kastes som restavfall.
Når du er ferdig med malingsprosjektet

Når du er ferdig med malingsprosjektet anbefaler vi at du enten bevarer eller kaster i restavfall:

  • Bevar: dra av så mye våt maling av pensler og ruller som du klarer tilbake i malingsspannet. Legg brukt verktøy to timer i et stort spann med varmt vann (40`C). Tørk godt av på et papir eller gammel tørr klut. Vaskevannet er å betrakte som kjemisk avfall og skal behandles på en av tre måter:
    • Sett på et lokk og sett det til side for bruk neste gang du skal vaske malingsverktøy.
    • La spannet stå uten lokk i solvarmen og la vannet fordampe. Det tørre spannet leveres som beskrevet i vår artikkel om brukte malingsspann.
    • Sett lokket på spannet med vaskevann. Dette vaskevannet må leveres på nærmeste avfallstasjon.
  • Kast: dra av så mye våt maling som du klarer tilbake i malingsspannet. Legg brukte pensler eller ruller i åpne, tomme og tørre malingsspann og la det tørke helt inn. Tørre pensler og ruller kan kastes sammen med annet restavfall.

Takk for at du bruker vår maling og behandler miljøet med respekt!
Les mer om bærekraft

Tilbake til bærekraft-siden