Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemelding på hvor fornøyd du er med våre produkter. Er du ikke fornøyd vil vi gjerne få det registrert slik at vi raskt kan finne ut hva som har gått galt. Da trenger vi navn, adresse og informasjon om dine opplevelser. Vi vil gi en tilbakemelding så raskt vi klarer og du vil motta en kopi av henvendelsen på e-post.

Malingen, beisen eller lakken som er oppi spannet, skal alltid være av høyeste kvalitet. Likevel kan dessverre noe uforutsett oppstå. Det er mange andre forhold som spiller inn, før man oppnår et godt resultat. Lagring og opprøring av det som er i spannet, underlagets beskaffenhet, forarbeid, påføringsmetode, og tørke- og herdeforhold spiller en rolle. Det er viktig å følge anbefalingene på emballasjen, og alle våre produkter har teknisk datablad, HMS-datablad og FDV-datablad med mye nyttig informasjon og bruksanvisning.

Fyll inn skjemaet så godt det lar seg gjøre. Alle felter merket med stjerne må fylles ut for å gå videre.

1Kontaktinformasjon
2Produktinformasjon
3Produktinformasjon