Scanox AS

Scanox AS er et heleid datterselskap i Jotun AS som markedsfører malinger og tilhørende produkter for innendørs og utendørs bruk. I dette arbeid legges det stor vekt på kontinuerlig forbedring av kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Scanox skal oppnå tilfredsstillende inntjening og ha en ledende posisjon.

Scanox skal være mer effektiv, kompetent og dynamisk enn andre aktører i markedet. Aktiviteter som skaper verdi i forhold til handelsledd og brukere skal strengt prioriteres. Kvalitet og innovasjon er avgjørende for å innfri vår målsetting.

Scanox AS er en salgsbedrift som også håndterer og selger produkter som kan ha brannfarlige, helsefarlige og/eller miljøfarlige egenskaper.

Scanox overordnede mål skal danne rammen for proaktiv og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsarbeid og er en forutsetning for å lykkes i markedet. Dette innbærer at Scanox skal redusere mengden av organiske løsemidler i solgte produkter, redusere avfallsmengden i forhold til produsert volum og forbedre arbeidsmiljøet, øke trivsel og redusere sykefraværet blant ansatte.

Scanox skal preferere produkter med Svanemerket og EU-kommisjonens miljømerke EU-blomsten og godkjenning fra instanser som Astma- og Allergiforbundet. Scanox skal oppfylle alle relevante krav gitt av myndigheter. Scanox skal være sertifisert i henhold til standardene for kvalitetsstyring (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14001) og arbeidsmiljø og sikkerhet (OHSAS 18001), samt innfri Jotun-konsernets overordnede HMS-krav.

På våre nettsider vil du bl.a. finne produktinformasjon, råd & tips og søke etter din nærmeste forhandler av våre produkter. Har du kommentarer til våre nettsider det være seg forbedringer, ros eller ris, vil vi sette stor pris om du mailer oss noen ord.

God fornøyelse !